Харківське вище професійне училище сфери послуг

Українська мова

Викладач української мови та літератури Ягодіна Наталія Іванівна.

За консультаціями звертатися по телефону 09719180975

Електронна пошта nataliayagodnie@gmail.com

Дата

№ групи

Урок

Тема

Матеріали до уроку

Домашнє завдання

12.03 36 4 Чергування голосних.

 

Ст. 102 опрацювати матеріал

Виконати вправи 188, 189, 190

Вправа 193
12.03 32 3 Ненаголошені е, и в корені слова.

 

Ст. 92

Вправи 168, 169. 170 –письмово

 

Вправа 170
12.03 17 33 Аудіювання текстів різних стилів , типів , жанрів.

 

Повторити все про аудіювання тексту, Готуватися до ДПА

Тести  онлайн

13.03 17 31 Аудіювання текстів різних стилів , типів , жанрів.

 

Повторити све про аудіювання тексту, Готуватися до ДПА

Тести  онлайн

13.03 24 26 Добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів;

удосконалення тексту мовними засобами.

 

Вправа 2,4 –письмово

3,5 –усно

Скласти невеличкий текст  та тему « Моя професія –найкраща»
13.03 22 21 Особливості кличного відмінка.

 

&48 повторити матеріал ,виконати вправи 408-усно

409, 410 –письмово

Вправа 411
13.03 43 6 Правила перенесення слів із рядка в рядок.

 

Ст. 141 опрацювати матеріал Виконати вправи 279 письмово, 278-усно, 276-письмово Вправа 277-письмово
13.03 18 33 Контрольна підсумкова робота Завдання для контрольної роботи взяти через вайбер
16.03 16 32 Стилістичні особливості синтаксису Ст. 191 опрацювати матеріал  вправи 427-усно 430-письмово Ст. 195-виконати тести
16.03 44 6 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом Ст. 145 опрацювати матеріал Виконати вправи 283, 284, 285, 286 Вправа 287
16.03 19 33 Контрольна  робота

 

Див. завдання в у вайбері
16.03 37 4 Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.

 

Ст. 105 повторити матеріал виконати вправи 195, 196 Вправа 193
17.03 16 36 Стилістичні особливості синтаксису Ст. 191 опрацювати матеріал  вправи 427-усно 430-письмово Ст. 195-виконати тести
17.03 18 31 Контрольна підсумкова робота Завдання для контрольної роботи взяти через вайбер
17.03 17 32 Аудіювання текстів різних стилів , типів , жанрів.

 

Повторити све про аудіювання тексту, Готуватися до ДПА

Тести  онлайн

17.03 20 33 Узагальнення і підсумок вивченого.

 

(опрацювати тести  онлайн-готуємось до ЗНО)
17.03 23 21 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

Ст. 210 опрапцювати матеріал Виконати вправи 414, 415, 416 Вправа 417
19.03 38 4 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження приголосних.

 

Ст. 119 Вивчити правила Виконати вправи 227, 228, 232 Вправи 234,235
20.03 19 31 Розвиток мовлення.

 

Написати твір на морально-етичну тему : « В чому щастя людини».
20.03 25 26 Контрольна робота з теми Завдання для контрольної роботи взяти через вайбер Повторити тему :самостійні частини мови
20.03 45 6 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

 

Ст. 147 Опрацювати правила.

Виконати вправи 289, 290,293,

Вправи 292,299-усно

Вправа 296-письмово
23/03 17 32 «Розвиток мовлення. Аудіювання текстів різних стилів, питів, жанрів мовлення,записаних на різних носіях інформації» Українська мова : підручник для 11 кл.загальн.Навч. Зал.:рівень стандарту \О.В.Заболотний,В.В.Заболотний .-К.:Ґенеза,2011.Ст..222,&16. Вправа 347. Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину.
23/03 17 36 «Розвиток мовлення. Аудіювання текстів різних стилів, питів, жанрів мовлення,записаних на різних носіях інформації» Українська мова : підручник для 11 кл.загальн.Навч. Зал.:рівень стандарту \О.В.Заболотний,В.В.Заболотний .-К.:Ґенеза,2011.Ст..222,&16. Вправа 347. Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину.
23/03 20 31 «Узагальнення та підсумок вивченого» Опрацювати тести онлайн – готуємось до ЗНО
23/03 45 6 «Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки»» Ст. 147 Опрацювати правила. Виконати вправи 289, 290,293, 296-письмовоВправи 292,299-усно Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
23/03 17 22 «Полемічні прийоми» ст.199. Опрацювати матеріал. Виконати вправи 391. Виписати визначення – полеміка, та прийоми Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
24/03 20 23 «Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника» Ст. 36. Опрацювати правила. Виконати вправи 6, 69, 71, 76, 79 Виконати тести –вправа 82. Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
25/03 18 36 «Контрольна робота» Див. завдання в елекронній пошті. Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
26/03 19 36 «Розвиток мовлення» Написати твір на морально-етичну тему: «В чому щастя людини» Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
26/03 26 26 «Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників» Ст. 23.Опрацювати правила.Виконати вправи 38,39,4письмово , тести Вправа 42Вправи 31, 34. – усно Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
26/03 18 32 «Контрольна робота» Див. завдання в елекронній пошті Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
26/03 33 3 «Апостроф» Ст..95. Опрацювати правила. Виконати вправи 174, 175, 176.- письмово Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
27/03 20 36 «Узагальнення і підсумок вивченого» Опрацювати тести онлайн-готуємось до ЗНО Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
27/03 18 22 «Дискусія на тему: «Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»» Повторити все про ведення дискусії ст. 171. Виконати вправу 334 Надішліть виконані завдання викладачеві (дивись посилання) або здайте після закінчення карантину
30.03 47 6 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо). Правила написання їх.

 

Ст. 157 -0працювати правила

Виконати вправи 310,311-письмово

Вправи 309-усно

 

Виконати вправу 312

 

30.03 19 22 Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

 

Ст. 210 –опрацювати матеріал

Виконати вправи  414, 415,417,420 –письмово

Вправи 418,409-усно

 

Виконати вправи 419,421
31.03 21 23 Дієслово, дієслівні форми Ст. 46

Опрацювати матеріал

Виконати вправи 103, 105,107, 108-письмово

Вправи101-усно

Вправи113-письмово, 114-тести
2.04 28 26 Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки,

використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).

 

Ст. 33 Опрацювати матеріал

Виконати вправи 58,60,61 64-письмово

Вправа 59 -усно

Вправи 65- написати есе

66-тести

2.04 32 19 Тема уроку Розвиток мовлення.

 

Написати твір на морально-етичну тему : « В чому щастя людини». Повторити  розділ «Синтаксис»
2.04 34 3 Позначення м’якості приголосних.

 

Ст. 96 опрацювати матеріал

Виконати вправи 180, 181,182,184 –письмово

Вправи 178,179- усно

Виконати вправи 185,186
3.04 22 23 Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін. Ст. 51.Опрацювати матеріал

Виконати вправи 116, 117,119,122-письмово

Вправи 115,120 124,126 – усно

Виконати вправи 127

128-тести

3.04 48 6 Написання не, ні з різними частинами мови

 

Ст. 159опрацювати матеріал

Виконати вправи 314,315,319,-письмово

Вправи 316,317,318, 320-усно

 

Виконати вправи 321

Підготуватися до к\роботи

3.04 20 22 твір-роздум «Мовна мода – це добре чи погано?». Повторити матеріал: як писати твір –роздум ,

Написати твір

Повторити тему : іменник
6.04. 39 4 Контрольна робота з теми Див завдання в електронній пошті, або по вайберу Повторити правопис префіксів та суфіксів
6.04 49 6 Правила графічних скорочень слів.

Контрольна робота

Створити таблицю « Правила графічних скорочень»,та приклади.

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Пройти онлайн тести за темою « Орфографічна норма»
6.04 21 22 Дискусія на тему: «Чи потрібно бути мовно стійким?». Повторити правила проведення дискусії ст. 171

Скласти план вашого виступу

Повторити  засоби образності мови
7.04 23 23 Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть). Ст. 49 опрацювати матеріал

Виконати вправи 112. 110

122,

Вправа 124-усно

Вправа 127

128 -тести

9.04 31 26 Числівник.

Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.

 

Ст. 36 опрацювати матеріал

Виконати вправи 68,69 ,71 –письмово

Вправи72,73 75 -усно

Виконати вправи 79, 80

81-тести

9.04 35 3 Есе«Чи може зашкодити неграмотне письмо?» Повторити матеріал: як писати есе ,

Написати твір

Повторити чергування голосних
10.04

 

24 23 Активні й пасивні дієприкметники. Ст. 55 опрацювати матеріал Виконати вправи130, 131, 132—письмово

Вправи 129, 133-усно

Виконати вправи 140

141-тести

10.04

 

22 22 Засоби мовного вираження промови.

 

Підручник .О.Заболотний, В.Заболоний. Українська мова ( рівень стандарту): підр . для 11 кл. зал. заг. сер. освіти .Київ.: Ґенеза , 2019.

Ст. 6 опрацювати матеріал

Виписати риторичні засоби

Виконати вправи 2, 7 –письмово

Вправи 1, 4 -усно

Вправа 6
13.04 31 26 Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника. Опрацювати матеріал  ст. 36
Виконати вправи 68,70,71
Вправа 80, 81-тести
13.04 40 4 Правопис префіксів. Ст. 129 опрацювати матеріал Виконати вправи 254, 255, 256 Вправа 261
13.04 23 22 Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні. Ст. 6- опрацювати матеріал виписати тропи – метафора, метонімія, виконати вправи 7 Виписати текст худ стилю, підкреслити метафору , метонімію.
14.04 25 23 к\робота з теми Див. завдання в елекронній пошті. Або по вайберу
14.04 20 32 Узагальнення і підсумок вивченого.

 

(опрацювати тести  онлайн-готуємось до ЗНО
16.04 32 26 Дієслово, дієслівні форми Ст. 46
Опрацювати матеріал
Виконати вправи 103, 105,107, 108-письмово
Вправи101-усно
Вправи113-письмово, 114-тести
16.04 36 3 Чергування голосних. Ст. 102 опрацювати матеріал
Виконати вправи 188, 189, 190
Вправа 193
17.04 24 22 Розпізнавання тропів і риторичних фігур;
збагачення тексту й речень тропами й фігурами;
Ст. 9
Опрацювати матеріал
Вправи 9, 10 ,  -письмово
12-усно
Вправа 11

21.04

27

23

Складні випадки синтаксичного узгодження (УПА засвідчила; до міста Старий Самбір; у місті Чернівці).

Ст. 64 опрацювати матеріал

Виконати вправи145. 147 . 149-письмово

146 . -усно

Вправа 153

Тести ст. 68

21.04

28

23

Складні випадки і варіанти синтаксичного керування

Ст. 69 опрацювати матеріал виконати вправи 156. 157 –письмово

159 -усно

Вправа 158

166-тести

21.04

29

23

Уживання прийменників в і на з географічними назвами і просторовими іменниками

Ст. 72 опрацювати матеріал виконати вправи168 .171 . -письмово

Вправа173

177-тести

21.04

42

4

Правила перенесення слів із рядка в рядок.

Ст. 141 опрацювати матеріал Виконати вправи 279 письмово, 278-усно, 276-письмово

Вправа 277-письмово

23 04

33

26

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін.

Ст. 51опрацювати матеріал  виконати вправи 117 . 119 .122-письмово

Вправи 115  123 -усно

Вправа 127

128-тести

23 04

37

3

Подвоєння та подовження приголосних.

Ст. 119 Вивчити правила Виконати вправи 227, 228, 232

Вправи 234,235

23.04

30

23

Словосполучення з прийменником по

Опрацювати правило на ст. 74

Виконати вправи 172. 175 .176

Вправа 174

24.04

25

22

Риторичні фігури (антитеза, градація, повторення, риторичне запитання, звернення, порівняння).

Ст. 9 опрацювати матеріал

Виписати поняття антитеза, градація, повторення

Виконати вправи10-письмово

Вправи 11 . 13 -усно

Вправа 14

24.04

31

23

Словосполучення з прийменником в(у),при,за,із-за

Опрацювати матеріал на ст. 75

Виконати вправи 173,

Переглянути і записати приклади вживання прийменників на ст. 77-78

Вправа 177-тести

27.04

33

26

Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть, визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

Ст. 49 опрацювати матеріал

Виконати вправи 112. 110

122,

Вправа 124-усно

Вправа 127

128 -тести

27.04

44

4

Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки».

Ст. 147 Опрацювати правила.

Виконати вправи 289, 290,293,

Вправи 292,299-усно

Вправа 296-письмово

27.04

26

22

добір жанрів і текстів для вживання конкретних мовних засобів;

удосконалення тексту мовними засобами.

Вправа 2,4 –письмово

3,5 –усно

Скласти невеличкий текст  та тему « Моя професія –найкраща»

28.04

32

23

Вживання похідних сполучників. Варіанти граматичного зв’язку підмета й присудка

Опрацювати матеріал ст. 80,81

Виконати вправи 183,184,185 –письмово

Вправи 182 -усно

Вправа 189

190-тести

28.04

33

23

Контрольна робота. Підсумок вивченого.

Отримати завдання через вайбер

30.04

34

26

Активні й пасивні дієприкметники.

Ст. 55 опрацювати матеріал Виконати вправи130, 131, 132—письмово

Вправи 129, 133-усно

Виконати вправи 140

141-тести

30.04

38

3

Спрощення приголосних.

Подвоєння та подовження приголосних.

Ст. 119 Вивчити правила Виконати вправи 227, 228, 232

Вправи 234,235

4.05

45

4

Складні випадки написання прізвищ.

Складні випадки написання географічних назв.

Ст. 154 опрацювати матеріал

Виконати вправи 302,303, 305-усно

Вправи 304,306 –письмово

Вправа 307

Провідміняти своє прізвище

4.05

46

4

Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку, зрештою – з рештою, всередині  – в середині тощо).

Контрольна робота

Ст. 157 -0працювати правила

Вправи 309-усно

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Виконати вправи 310,311-письмово

4.05

36

26

Контрольна робота з теми

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Повторити синтаксис

4.05

27

22

Контрольна робота з теми

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Повторити тему : Морфологія

4.05

24

21

Написання есе«Мій вибір – жити й творити в Україні», «Що означає «бути відповідальним»?»);

Повторити матеріал: як писати твір – есе ,

Написати твір

Повторити тему Морфологія

5.05

39

3

Контрольна робота з теми

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Повторити правопис префіксів та суфіксів

5.05

25

21

Контрольна робота з теми

Див завдання в електронній пошті, або по вайберу

Повторити тему : Прикметник

5.05

28

22

Прикметник.Відмінкові закінчення прикметників.

Ст. 23 опрацювати  матеріал , виконати вправи 30,31,33- усно

Вправи 35,38 – письмово

Вправа 40 , 41-тести

12.05

40

3

Правопис префіксів

Ст. 129 опрацювати матеріал Виконати вправи 254, 255, 256

Вправа 261

12.05

26

21

Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки.

Правила ведення суперечки.

Ст. 165 опрацювати матеріал

Виписати етапи суперечки

Вправа 325,326 –усно  вправа 327 –письмово

Написати есе  ст. 168

Пам’ятка « як писати есе»

12.05

29

22

Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Ст. 28 опрацювати матеріал

Виконати вправи 45, 51 –усно

Вправи 46, 48, 50 -письмово

Вправа52

56-тести

12.05

30

22

Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже, вельми, занадто, мало, вкрай, зовсім, особливо, трохи, дещо, злегка та ін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки (величезний, манюсінький, тонкуватий, завеликий, старенький, предобрий).

Ст. 33 Опрацювати матеріал

Виконати вправи 58,60,61 64-письмово

Вправа 59 -усно

Вправи 65- написати есе

12.05

31

22

Прислівник. Ступені порівняння.

Ст. 33 опрацювати матеріал

Виконати вправи 62,65

Вправа 66 -тести

18.05

37

26

Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка

Ст. 64 .опрацювати матеріал.

Виконати вправи 144,146 –усно

Вправи 145,147и-письмово

Вправа 153 ,

154-тести

18.05

32

22

Прикметники , що перейшли в іменники

Ст. 24 вправа « Поміркуй» 33,

Вправа 34,35 –письмово

Вправа 38

18.05

26

21

Аргументи і докази

Ст 197 опрацювати матеріал

Виконати вправи 388, 389.

Виписати частини роздуму –доведення ( ст. 138)

Вправа 390

19.05

27

21

Полемічні прийоми

Ст. 199 Виписати поняття –полеміка, полемічні прийоми.

Виконати вправу392

Вправа 394

19.05

33

22

Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника.

Опрацювати матеріал  ст. 36
Виконати вправи 68,70,71

Вправа 80, 81-тести

19.05

34

22

Дієслово, дієслівні форми

Ст. 46
Опрацювати матеріал
Виконати вправи 103, 105,107, 108-письмово
Вправи101-усно

Вправи113-письмово, 114-тести

19.05

35

22

Складні випадки словозміни дієслів дати, їсти, відповісти, бути та ін.

Ст. 51опрацювати матеріал  виконати вправи 117 . 119 .122-письмово

Вправи 115  123 -усно

Вправа 127

128-тести

Архіви
Травень 2020
П В С Ч П С Н
« Бер    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Категорії
f3
f2
f2
ped
Національна дитяча
Національна гаряча лінія
Банер Українського центру оцінювання якості освіти
Банер PISA Ukraine
Банер Харківського державного будинку художньої та технічної творчості
?>