Харківське вище професійне училище сфери послуг

Географія

Викладач основи валеології Ландишевська Райса Вікторівна.

За консультаціями звертатися по телефону 0509973020

Електронна пошта landyshevsky1950@ukr.net

Дата Група № уроку Тема уроку Матеріал уроку Домашнє завдання
31/03 1 50 Зовнішні економічні зв’язки України Додаток 1 §44 Опрацювати та відповісти на питання
31/03 6 62 Вплив людини на літосферу. Глобальна ресурсна проблема людства Додаток 1
Додаток 2
§11 Опрацювати та відповісти на питання
31/03 6 63 Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера Додаток 1 §12-13 Опрацювати та відповісти на питання
01/04 6 64 Клімат. Кліматичні чинники. Кліматична карта. Вплив атмосфери на літосферу Додаток 1
Додаток 2
§13-14 Опрацювати та відповісти на запитання
01/04 2 36 Америка. Природні умови та ресурси населення. Головні галузі економіки Додаток 1
Додаток 2
§32 Опрацювати, відповісти на питання. Повідомлення« Бананові республіки. Ознаки, сучасний розвиток.»
01/04 22 28 Кількість населення України. Відтворення населення Додаток 1 §28 Опрацювати, відповісти на питання, дослідження: «Сучасна географія трудової еміграції в Україні.»
01/04 23 37 Оцінювання знань за розділами Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи
01/04 22 29 Сучасні риси національної економіки України Додаток 1 §29 Опрацювати та відповісти на запитання

02.04

3

51

Підсумковий урок за вивченими темами.

Додаток 6

Додаток 7

Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи.

06.04

2

37

Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні.

Додаток 1

§33 Опрацювати і відповісти на запитання. Підготувати повідомлення за темою: «Панамериканське шосе-дорога через 3 Америки.»

06.04

2

38

Америка: третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Америки.

Додаток 1

Додаток 2

§33 Опрацювати і відповісти на запитання. Підготувати повідомлення про формування та життя української діаспори в США

07.04

1

51

Україна в системі глобальних економічних відносин.

Додаток 1

Підготувати повідомлення.

07.04

6

66

Запаси води на землі. Світовий океан та його складові.

Додаток 1

§15 Опрацювати і відповісти на запитання. Повідомлення «Які небезпечні наслідки для населення землі матиме подальше забруднення світового океану.»

07.04

6

67

Води суходолу, чинники їх не рівного розподілу на материках та по території України.

Додаток 1

§16 Опрацювати та відповісти на запитання. Повідомлення «Прозорість води в річці або озері. Від чого залежить і чому змінюється.»

08.04

2

39

США:Економіко-графічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

Додаток 1

§34Попрацювати і відповісти на запитання. Повідомлення « Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США»

08.04

6

68

Біосфера та її складові. Закономірності поширення живих організмів на суходолі та в океанах.

Додаток 1

§17Опрацювати та відповісти на запитання. Повідомлення «Деградація грунтів, причини і перспективи використання.»

08.04

22

30

Замкнутий технологічний цикл розробітьтя літаків в Україні та світових ринках сільськогосподарської продукції.

Додаток 1

§30 Опрацювати і відповісти на запитання. Повідомлення про літаки «Мрія» та «Руслан»

08.04

22

31

Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії. Чинники та особливості розташування підприємства.

Додаток 1

§31Опрацювати і відповісти на запитання. Дослідження. Давальницька сировина у швейній індустрії України.

09.04

6

69

Природні зони. Порівняння карто грунтів і природних зон світу та України.

Додаток 1

§17,18 Опрацювати та відповісти на запитання. Підготуватись до уроку узагальнення та контролю знань

09.04

6

70

Оцінювання знань за розділами «Топографія та картографія» та «Загальні закономірності географічної оболонки».

Додаток 1

Додаток 2

Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи.

14.04

6

72

Динаміка чисельності населення світу. Природні, соціальні, економічні й екологічні чинники.

Додаток 1

§20 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 121

14.04

6

73

Міграції, їх показники, чинники та вплив на відтворення населення і його перерозподіл у світі.

Додаток 1

§21 Опрацювати і відповісти на питання. Підготувати повідомлення «Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.»

14.04

1

65

Урок-конференція. Гіпотези старіння. Смерть як завершення онтогенезу.

Додаток 1

Підготувати повідомлення або презентацію.

14.04

6

74

Глобальна економіка. Поняття «Глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів, ліцензії, інформаційних і технічних послуг.

Додаток 1

§22 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 132. Дослідження «Світовий ринок патентів. Лідери й аутсайдери.»

14.04

6

75

Виробництво сільськогосподарської продукції у світі. Природні, соціальні, економічні чинники, особливості просторової організації.

Додаток 1

§23 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 143.

15.04

2

40

США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство.

Додаток 1

§35 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 192. Повідомлення «Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою та США»

15.04

6

76

Сучасна географія виробництва транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції. Виробництво текстилю, одягу, взуття.

Додаток 1

§24 Опрацювати і відповісти на запитання. Дослідження. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудування та хімічних виробництв Україні.

15.04

6

77

Сучасні транспортно- логістичної системи. Світовий ринок інвестицій і фінансів.

Додаток 1

§25 Опрацювати відповісти на запитання. Повідомлення «Туристичний послуги в Україні.»

15.04

22

32

Міжнародні транспортні коридори на території України.

Додаток 1

§33 Опрацювати і відповісти на запитання.

15.04

22

33

Ресурсний потенціал і перспективи розвитку туризму в Україні. Місце України на світовому ринку інвестицій і запозичень.

Додаток 1

§33 Опрацювати і відповісти на запитання. Дослідження. Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах. Успіхи і прорахунки.

15.04

22

34

Досвід реалізації планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах і стратегія збалансованого розвитку України.

Додаток 1

§34 Опрацювати відповісти на запитання для самоконтролю. Сторінка 214.

16.04

6

78

Географічні складники політичної географії. Географічний простір, території, графічні місця

Додаток 1

§26 Опрацювати та відповісти на запитання.

16.04

6

79

Українська держава і території держави України.

Додаток 1

§27 Опрацювати і відповісти на запитання.

16.04

2

41

Канада

Додаток 1

§36 Опрацювати і відповісти на запитання. Дослідження. Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та Америці.

21.04

6

80

Кількість населення України. Відтворення населення. Міграційні процеси в Україні.

Додаток 1

§28Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 177.

21.04

6

81

Сучасні риси національної економіки України.

Додаток 1

§29Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 183.

22.04

2

42

Бразилія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

Додаток

§37Опрацювати, відповісти на запитання. Підготуватися до Контролю знань у знань за темами «Океанія», «Америка».

22

36

Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах і стратегія збалансованого розвитку України.

Додаток

§34 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 214. Підготуватись до перевірки знань за розділом.

22

37

Оцінювання знань за розділами «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна єографія України»

Додаток 1

Додаток 2

Аналіз контрольної роботи.

6

82

Замкнути технологічний цикл розроблення і виробництва літаків в Україні, експорт і імпорт авіоракетної техніки.

Додаток

§31 Опрацювати відповісти на запитання. Повідомлення-запропонуйте шляхи виходу машинобудування з кризи.

2

43

Підсумковий контроль за темами «Океанія», «Америка».

Додаток 1

Додаток 2

Повідомлення-про збройні конфлікти та прояви тероризму в Африці.

23.04

6

83

Виробництва фармацевтичної продукції та побутової хімії. Особливості розвитку виробництва меблів, текстилю, одягу, взуття, продуктів харчування.

Додаток 1

Додаток 2

§32 Опрацювати відповісти на запитання. Дослідження: давальницька сировина у швейній індустрії України. Позитивні і негативні аспекти.

2

44

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму.

Додаток

§38 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 206. Дослідження: Ангола: успішний розвиток після війни.

6

84

Міжнародні транспортні коридори на території України. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Додаток

§33 Опрацювати відповісти на запитання. Повідомлення: офшорна з розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії.

24.04

2

45

Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки.

Додаток

§39 Опрацювати і відповісти на запитання. Сторінка 209. Повідомлення: скласти туристичний маршрут для ознайомлення з найбільш видатними природними об’єктами Африки.

2

46

Господарство країн Африки.

Додаток

§40 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 215. Дослідження: Ангола: успішний розвиток після війни.

28.04

6

85

Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні. Місце України на світовому ринку інвестиції і запозичень.

Додаток

§33 Опрацювати і відповісти на запитання. Дослідження. Реалізація планів сталого розвитку у різних країнах: успіхи і прорахунки.

6

86

Досвід реалізації планів сталого розвитку в різних країнах і страте є збалансованого розвитку України.

Додаток

§34 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 214. Підготуватись до перевірки знань за розділом.

29.04

2

47

Єгипет: природний ресурсний потенціал, населення, господарство.

Додаток

§41 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка 220. Дослідження: 3 кити економіки Єгипту: Суецький канал, нафта і туризм.

2

48

Південно-Африканська республіка (ПАР)

Додаток

§42 Опрацювати відповісти на запитання. Сторінка.  225. Дослідження:ПАР серед країн Африки. §38-42 Підготуватись до контролю знань.

2

50

Підсумковий контроль знань за темами «Загальна характеристика Африки», «Країни Африки».

Додаток

Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи.

30.04

6

87

Оцінювання знань за розділами «Загальні суспільно-географічні закономірності світу», «Суспільна географія України».

Додаток 1

Додаток 2

Проаналізувати виконання завдань контрольної роботи.

2

50

Зовнішні економічні зв’язки України.

Додаток

§44 Опрацювати і відповісти на запитання.

Архіви
Травень 2020
П В С Ч П С Н
« Бер    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Категорії
f3
f2
f2
ped
Національна дитяча
Національна гаряча лінія
Банер Українського центру оцінювання якості освіти
Банер PISA Ukraine
Банер Харківського державного будинку художньої та технічної творчості
?>